|   EN

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymali możliwość odbycia praktyki w biurze Związku Turystycznego (Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.) w Bad Saarow.  Szefowa biura tego Związku pani Ellen Russig zaprosiła 2 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Zarządzanie.
Od studentów wymagana jest znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Związek Tourismusverband Seenland Oder-Spree został utworzony  przez dwa powiaty przygraniczne i obejmuje obszar zamieszkały przez 400 tysięcy osób.  Biuro Związku mieści  się w malowniczej miejscowości Bad Saarow leżącej zaledwie 60 km od granicy polsko-niemieckiej. Podczas roboczego spotkania 29 stycznia 2014 roku z udziałem prorektora dra Arkadiusza Wołoszyna i starosty gorzowskiego Józefa Kruczkowskiego omówiono także organizację seminarium naukowego pt. Turystyka transgraniczna, które odbędzie się 30 września 2014 r. w naszym mieście.  W celu sfinansowania polsko-niemieckiego wydarzenia przygotowano wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków UE, w którym Związek Turystyczny jest jednym z trzech partnerów zagranicznych.  Pani E. Russig przyjęła również zaproszenie do udziału  w międzynarodowej konferencji naukowej pn. Uwarunkowania Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Regionie Transgranicznym, organizowanej wspólnie z Instytutem Turystyki  Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego  im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Konferencja  odbędzie się w dniach 12 – 13 listopada 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba  z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Wizytę przygotował i towarzyszył delegacji polskiej mgr P. Nisiewicz

koordynator ds. współpracy z zagranicą 

Back to top