W dniach 8-12 kwietnia br. w ramach programu Erasmus+ (Staff teaching assignments) prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów anglistyki na Università degli Studi di Salerno (Włochy), partnerem naszej uczelni, jednym z większych uniwersytetów w południowych Włoszech. Realizację programu umożliwiła mi prof. Linda Barone, specjalizująca się w dziedzinie językoznawstwa i translacji, która skontaktowała mnie z prof. Mikaelą Cordisco i prof. Sirią Guzzi, które wykazały zainteresowanie zaproponowaną wstępnie tematyką zajęć, pokrywającą się z programem dydaktycznym realizowanym przez uczelnię włoską. Korespondencja mailowa pozwoliła precyzyjnie dopasować treści, formę i poziom zajęć do potrzeb studentów anglistyki I i III roku. Ostatecznie program objął cztery dwugodzinne zajęcia pod wspólnym tytułem „Language and Identity”, które zawierały treści językoznawcze (m.in. różne akcenty rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak  i tych dla których angielski jest językiem obcym) oraz elementy edukacji interkulturowej. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez kadrę  jak i włoskich studentów, którzy wykazali duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką i chętnie angażowali się w dyskusje i ćwiczenia. Za szczególnie wartościowe uznali format ćwiczeń i komentarze dotyczące kształcenia sprawności rozumienia ze słuchu i specyfiki narzędzi sprawdzających umiejętności w tym zakresie. W zajęciach wzięła udział również studentka II roku anglistyki Akademii im. Jakuba z Paradyża, Agata Bartniak, która odbywa część studiów w ramach programu Erasmus+ w uczelni włoskiej. Była okazja do dłuższej rozmowy i poznania naszej uczelni partnerskiej we Włoszech również z perspektywy polskiego studenta. Udział w programie Erasmus+, który dał mi możliwość wymiany doświadczeń z kadrą włoską na temat różnorodnych zagadnień związanych z kształceniem językowym był dla mnie interesującym i cennym  doświadczeniem.

Mirosław Kwiatkowski

Włoski kontekst akademicki sprzyja rozwojowi i pogłębianiu wielorakich kompetencji na każdym szczeblu rozwoju naukowego i osobowościowego nauczyciela akademickiego. Przekonanie bierze się z tego, że już od kilku podejmowane są i realizowane plany szkoleniowe, z których można korzystać w ramach dobrych relacji z niektórymi włoskimi podmiotami naukowymi, zwłaszcza rzymskimi. W dniach 8-12 kwietnia 2019 roku skorzystałem z takiej owocnej możliwości, realizując program szkoleniowy Erasmus+ w rzymskiej uczelni Università degli Studi Roma Tre. Oprócz odbytych wielu spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego tej uczelni (m. in. z prof. Cecilią Costa, prof. Vincenzo Antonio Piccione, prof. Barbarą Morsello), uczestniczyłem także w konferencji naukowej, w dyskusjach i debatach związanych z pracą badawczą i funkcjonowaniem uczelni europejskich. Nawiązano także kontakt z Barbarą Maussier, socjologiem procesów kulturowych i komunikacji, pracującą między innymi w Universià di Roma Tor Vergata, a podejmującą pracę dydaktyczną i naukową także na różnych uczelniach europejskich. Miałem możliwość uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez panią profesor Maussier. Ponadto, skorzystałem z wizyty w słynnej bibliotece rzymskiej (Biblioteca Nazionale di Roma), gdzie oprócz kwerendy badawczej, zapoznałem się z ekspozycjami dawnych, muzealnych urządzeń drukarskich, wyeksponowanych w bibliotece. Pobyt w rzymskim środowisku akademickim, naukowym i kulturalnym w dniach 8-12 kwietnia 2019 okazał się niepowtarzalnym i bardzo cennym doświadczeniem.

 

Wieloletnie relacje z ośrodkiem akademickim w Salerno we Włoszech owocują realizacją współpracy międzyuczelnianej.

W dniach 15 – 19 maja 2017 r. na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwo Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przebywała na wymianie dydaktycznej w ramach stypendium Erasmus+ pani dr Angela Maria di Romito z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (Włochy).

Program Erasmus+ jest interesującą ofertą edukacyjną i szkoleniową, która z powodzeniem i zainteresowaniem jest wykorzystywana zarówno przez studentów jak i pracowników dydaktycznych.  Kolejny już raz mogłem zrealizować kilkudniowy pobyt zagraniczny(13-17 marca 2017) w gościnnym i zaprzyjaźnionym z naszą uczelnią uniwersytecie w Salerno we Włoszech.

W dniach 22-28 maja 2016 roku dzięki otrzymanemu grantowi Programu Erasmus+ miałam możliwość przebywać w Uniwersytecie w Salerno (Università degli Studi di Salerno).

Lokalizacja

Kontakt

Back to top