Filologia polska II stopnia      (profil ogólnoakademicki)

Student po I roku wybiera specjalność:

  • nauczycielską
  • lub komunikację medialną.

Przedmioty podstawowe: teoria kultury, współczesne koncepcje filozofii i etyki, wybrane zagadnienia historii najnowszej Polski i świata.
Przedmioty kierunkowe: analiza kontekstualna wybranych dzieł lit. staropolskiej i oświecenia, analiza kontekstualna wybranych dzieł lit. romantyzmu, pozytywizmu
i Młodej Polski, analiza kontekstualna wybranych dzieł lit. polskiej po r. 1918, literatura najnowsza polska i obca, gatunki literackie i użytkowe, teoria literatury, historia języka polskiego, dialektologia, pogranicza i kontakty językowe, komunikacja kulturowa, językoznawstwo ogólne, estetyka i krytyka literacka, język pisarzy, metodologia badań literackich, metodologia badań językoznawczych, wykład monograficzny.
Przedmioty z grupy innych wymagań: język obcy, kultura regionu, seminarium.
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej: psychologia, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego.
Przedmioty specjalizacji komunikacja medialna: media w środowisku, dyskurs medialny, warsztat dziennikarski.


Absolwent studiów drugiego stopnia będących naturalną kontynuacją studiów stopnia pierwszego posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych.
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach oraz mediach elektronicznych.

Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela i może pracować w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Po ukończeniu specjalizacji komunikacja medialna może pracować w ośrodkach telewizyjnych, stacjach radiowych, firmach reklamowych itp. Uzyskane umiejętności,
sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego.
Po ukończeniu specjalności język polski z językami i kulturą południowosłowiańską absolwent posiada wiedzę w obszarze filologii polskiej i jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka i kultury kraju południowosłowiańskiego (Serbia i Chorwacja lub Bułgaria),a także sprawność translatorską. Posiada wiedzę i orientację kulturową niezbędną dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych i biur turystycznych.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Lokalizacja

Kontakt

Back to top