|   EN

Rekrutacja na studia II stopnia

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2021/2022

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmienionej Uchwałą Nr 54/000/2020 Senatu AJP z dnia 24 listopada 2020.

Pobierz plik (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego studia 2 st.doc) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe

 

Pobierz plik (Wydział Ekonomiczny 2 st.doc) Wydział Ekonomiczny

 • zarządzanie
 • finanse i rachunkowość

 

Pobierz plik (Wydział Humanistyczny 2 st.doc) Wydział Humanistyczny

 • filologia polska
 • filologia (w zakresie: języka angielskiego oraz języka niemieckiego)
 • pedagogika

 

Pobierz plik (Wydział Techniczny 2 st.doc) Wydział Techniczny

 • mechanika i budowa maszyn
 • informatyka - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego prowadzenie

 

Pobierz plik (Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu 2 st.doc) Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

 • turystyka i rekreacja

 

 

Back to top