Druki do pobrania:

Prawa i obowiązki

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) indywidualny plan studiów.doc
 2. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) indywidualna organizacja studiów
 3. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) podj. studiow na drugiej specjalności.doc
 4. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) podjęcie studiów na drugim kierunku
 5. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) przeniesienie do innej uczelni.doc
 6. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) przeniesienie z innej uczelni.doc
 7. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) zmiana specjalności.doc
 8. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) zmiana formy studiów.doc
 9. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) oswiadczenie o rezygnacji.doc
 10. Pobierz ten plik (Indywidualny plan studiow.doc) oświadczenie o zmianie nazwiska, adresu.doc

Zaliczenie semestru i roku studiów

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) rejestracja z długiem kredytowym

Zaliczenia

 1. Pobierz plik (14 zaliczenie komisyjne.doc) zaliczenie komisyjne.doc

Praktyki

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) odbycie praktyki w innym terminie.doc

Egzaminy

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) indywidualny termin egz. dyplomowego.doc
 2. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie
 3. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) egzamin komisyjny.doc

Rygory

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) powtarzanie semestru lub roku.doc
 2. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) wznowienie studiów.doc

Urlopy

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) urlop długoterminowy.doc
 2. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) urlop krótkoterminowy.doc

Praca inżynierska/egzamin 

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc
 2. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) wyznaczenie drugiego terminu egz. dyplomowego
 3. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) wniosek - Indywidualny termin egzaminu dyplomowego.doc
 4. Pobierz ten plik (Indywidualny plan studiow.doc) kolejne przedłużenie złożenia pracy dypl..doc
 5. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) zmiana tematu pracy

Praca magisterska/egzamin

      1. Pobierz plik (przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej.doc) przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej

      2. Pobierz plik (kolejne przedłużenie złożenia pracy magisterskiej.doc) kolejne przedłużenie złożenia pracy magisterskiej

      3. Pobierz plik (Wniosek - Indywidualny termin egzaminu magisterskiego.doc) Wniosek - Indywidualny termin egzaminu magisterskiego

      4. Pobierz plik (Wniosek- drugi termin egzaminu magisterskiego.doc) Wniosek- drugi termin egzaminu magisterskiego

      5. Pobierz plik (Zmiana tematu pracy mgr.doc) Zmiana tematu pracy mgr.

Inne

 1. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) oswiadczenie o zmianie promotora.doc
 2. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) przywrócenie terminu
 3. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) zmiana grupy.doc
 4. Pobierz ten plik (Indywidualna organizacja studiow.doc) zwolnienie z zajęć
 5. Pobierz ten plik (18 przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc) dyplom w języku obcym- wniosek.doc

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top