|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 13/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 13/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

W dniu dzisiejszym po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020, w którym Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zajęła I miejsce wśród Publicznych Uczelni Zawodowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych do uczelni/instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 został wydłużony do 5 lipca 2020. Studenci mogą składać wnioski na bieżąco.

15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a Samorządem Województwa Lubuskiego dotycząca dotacji 1 mln zł dla AJP na uruchomienie kierunku pielęgniarstwo.

Komunikat Nr 12/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 11/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie odstąpienia od czasowego ograniczenia funkcjonowania
Akademii im. Jakuba z Paradyża

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska została wybrana na Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora AJP, odbyło się 26 maja 2020.

Back to top