Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2017 r., z inicjatywy Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor prof. dr hab.  Elżbieta Skorupska-Raczyńska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11 października 2017 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 odbyło się seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w województwie lubuskim.

 

W środę 4 października 2017 r. studenci Wydziału Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) bronili prac magisterskich na kierunku zarządzanie, specjalność manager turystyki. Podpisane porozumienie AJP z uczelnią ukraińską pozwala studentom uzyskać tzw. „podwójny dyplom” studiów magisterskich.

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów

                                                                                                                                Międzynarodowe sukcesy zawodników ALKS AJP

 

W dniu dzisiejszym tj. 5 października 2017 r. Prorektor ds. Studentów dr Przemysław Słowiński pogratulował zawodnikom ALKS zdobytych medali i życzył sukcesów.

W dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2017 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego klucze do mieszkania

 

 

 

INAUGURACJA   ROKU  AKADEMICKIEGO  2017/2018

(3 października 2017 r.)

 

         Szanowni Państwo

Rok temu, 3 października 2016 r., w obecności premier Rządu RP Pani Beaty Szydło, w towarzystwie parlamentarzystów lubuskich, wraz z przedstawicielami naszych władz wojewódzkich administracyjnych i samorządowych, pod duchową opieką biskupa ordynariusza naszej diecezji, w kręgu partnerów Uczelni i jej przyjaciół, w atmosferze powagi, ale i wielkiej radości, uroczyście rozpoczynaliśmy pierwszy etap działalności naszej uczelni jako Akademii im. Jakuba z Paradyża. Dziś, u progu nowego roku akademickiego możemy zdać sprawę z tej dotychczasowej (rocznej) pracy i zaprezentować wyniki działań na płaszczyźnie nauki i kształcenia, kultury i sportu oraz współpracy z szeroko pojętym środowiskiem zewnętrznym.

Nasza Uczelnia liczy obecnie około 2 400 studentów studiów I° i II° - licencjackich, inżynierskich i magisterskich, prowadzonych w formule stacjonarnej, niestacjonarnej oraz 26+, a także podyplomowych.  Uczelnię stanowią cztery wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego; Ekonomiczny; Humanistyczny oraz Techniczny. Oferujemy i prowadzimy studia na 15 kierunkach (w tym 11 licencjackich i 4 inżynierskich), a także studia drugiego stopnia na 7 kierunkach, w tym 4, na które zgodę uzyskaliśmy w roku 2017 (filologia polska, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe + administracja, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, filologia). Siedem z prowadzonych przez Akademię kierunków ma pełną akredytację PKA. Łącznie w ramach kierunków proponujemy studentom ponad 40 specjalności.

Odnotowaliśmy intensyfikację

Data 3 października 2017 roku na trwałe wpisze się w historię naszej Uczelni i jej społeczności. Tego dnia nastąpiła bowiem druga w dziejach Inauguracja Roku Akademickiego w nowo utworzonej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
O randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż uczestniczyło w nim wielu znamienitych gości, a wśród nich Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inaugurację poprzedziła Msza Święta na placu przy Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, koncelebrowana pod przewodnictwem JE bp. Tadeusza Lityńskiego, ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego. Po Mszy Władze Uczelni, członkowie Senatu, licznie zgromadzeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli w barwnym korowodzie ulicami miasta do Auli im. prof. Stanisław Kirkora. Uczestniczyli w nim również uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top