|   EN

Aktualności

W dniu 4 listopada 2015r. odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne metody pracy z młodzieżą - profilaktyka uniwersalna poprzez wartości” zorganizowana przez Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz i urzędów:

Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Janusz Dreczka, przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Policji, Sądu Rejonowego, Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

Beneficjentami spotkania byli pedagodzy, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wprowadzenia w problematykę konferencji i jej otwarcia dokonała Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego dr Dorota Skrocka. Wystąpienia o pracy profilaktycznej z młodzieżą poprzez systemy wartości przedstawione zostały przez Emilię Jankowską psychoterapeutę uzależnień i pedagoga Mirosławę Boksz-Kąkalec z Pracowni Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SANEPIDU w Gorzowie Wielkopolskim i Marzenę Ciąglewicz - psychoterapeutę i pedagoga ze Stowarzyszenia MONAR w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W dniu 21 października 2015 r. w Auli im. Jakuba z Paradyża Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja regionalna promująca efekty projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. W konferencji uczestniczyli m.in.: Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz, nadbryg. Piotr Kwiatkowski – zastępca Komendanta Głównego PSP, Katarzyna Osos – wojewoda lubuski, Robert Trębowicz – kierownik Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, insp. Sebastian Banaszak – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., Dorota Rymaszewska – dyrektor ds. klienta korporacyjnego PZU Życie SA, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Roman Gawroniak, kanclerz, dr Jacek Jaśkiewicz, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, dr Anna Chabasińska, Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., starostowie oraz przewodniczący Rad Powiatów z terenu woj. lubuskiego, komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. lubuskiego, a także studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania z pozyskanymi dzięki Projektom pojazdami, sprzętem i wyposażeniem pożarniczym. Prezentację uświetnił pokaz ratownictwa ekologiczno-chemicznego z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu i ubrań ochronnych.
Całości przedsięwzięcia towarzyszyły realizowane przez KW PSP w Gorzowie Wlkp. kampanie informacyjno-edukacyjne „Wiem, jak udzielić pierwszej pomocy” oraz „Zgaś Ryzyko”.

MK

Pod koniec października studenci II roku Turystyki i Rekreacji w ramach przedmiotu Pilotaż i przewodnictwo mogli w praktyce przekonać się jak wygląda praca przewodnika turystycznego. Podczas wizyty w Poznaniu każdy mógł spróbować swych sił prowadząc grupę szlakiem poznańskich zabytków i atrakcji turystycznych.

Opracowała dr Joanna Kupczyk

Forum PWSZ W dniach 22-25.10.2015 odbyło się XXVI Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Tym razem przedstawiciele Samorządów Studenckich z całej Polski spotkali się w Wałbrzychu. Delegaci uczestniczyli w posiedzeniu Forum, na którym między innymi: uzupełniono skład Komisji PWSZ PSRP, podsumowano dotychczasową jej pracę oraz wybrano gospodarzy kolejnego XXVII Forum. Odbyły się cztery szkolenia, których tematyka odnosiła się do poprawy jakości pracy Samorządów Studenckich. -Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi IT w pracy samorządu studenckiego -Marketing samorządowy – jak polepszyć markę samorządu, sposoby na promocję i dotarcie do studentów -Autoprezentacja. Jak udzielać wywiadów w mediach. -Jak pisać artykuły prasowe, Sposoby współpracy z mediami. Uczestnicy Forum zwiedzili : Zamek Książ ( zwiedzanie nocą) ,Starą Kopalnię ( muzeum) ,Pałac Czettritzów ( budynek PWSZ Wałbrzych). XXVI Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zakończyło się bankietem w stylu lat 20. Nasze delegatki wzięły udział we wszystkich przewidzianych planem posiedzeniach, szkoleniach i wydarzeniach. Uczelnię reprezentowały: Adrianna Wyligała przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Joanna Tarkawian-Michalska

Kurs dla obcokrajowców

Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców zaprasza na grupowy kurs języka polskiego dla początkujących. Cena 20-godzinnego kursu wynosi 600 zł. Zajęcia rozpoczną się w pierwszym tygodniu listopada. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (aniekrewicz@pwsz.pl) lub telefoniczny (95 721 60 70).

 

 

W dniu 28 października 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska podpisała kolejne już porozumienie ramowe o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkoposlkim a Urzędem Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Mieczysława Borowskiego. Z ramienia Urzędu przy podpisaniu porozumienia byli obecni również Dyrektor Oddziału UDT w Gorzowie Wielkopolskim Krzysztof Łybek oraz Dyrektor Biura Prezesa Angelika Markowska-Karolczuk. Pani Rektor towarzyszyli Prodziekan Wydziału Technicznego PWSZ dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas oraz dr inż. Jan Siuta, który był inicjatorem sformalizowania wspłpracy pomiędzy jednostkami. Pomysłodawcą podpisania porozumienia był również Włodzimierz Fleischer - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Porozumienie daje m.in. możliwość realizowania praktyk i staży dla studentów, organizowania wspólnych sympozjów, seminariów, konferencji naukowych oraz szkoleń tematycznie związanych z działalnością obu Stron. Ponadto pracownicy UDT będą mieli możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia studentów oraz wykorzystania potencjału Uczelni w procesie szkolenia swoich pracowników. Liczymy na owocną współpracę, dzięki której będziemy prezentować i propagować wzajemne osiągnięcia.

http://radiogorzow.pl/radio-gorzow/wiadomosci-radia-gorzow/pwsz-zawarlo-kolejne-porozumienie/

EW

Fotorelacja: Barbara Kuska

W dniu 21.10.2015 delegacja naszej Uczelni miała honor uczestniczyć w wyjątkowo zaszczytnej uroczystości. Pracownik Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak otrzymał godność doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej. Jak głosi akt nadania tytułu, wyróżnienie to zostało przyznane Panu Profesorowi jako wybitnemu specjaliście w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowo-technicznych, zasług w pracy naukowej i pedagogicznej oraz zasług dla rozwoju nauki i techniki.

 

Back to top