|   EN

Aktualności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska uhonorowała prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim indywidualną Nagrodą Ministra II stopnia za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w roku akademickim 2014/2015.

DROGI STUDENCIE! 
Jeśli chciałbyś zarobić i rozwinąć swoje umiejętności to prześlij nam swoją CV na adres bk@pwsz.pl. Współpracujemy z wieloma lokalnymi przedsiębiorcami, którzy w danym momencie poszukują pracowników. Ułatwi to szybszy i efektywny kontakt z potencjalnym pracodawcą.

W dniu 20 października 2015 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie trzeciej edycji zajęć w Ośrodku Edukacyjnym „Czym skorupka za młodu”.

W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju dr Arkadiusz Wołoszyn, reprezentujący Jej Magnificencję prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, Wicedyrektor Wydziału Edukacji - Pani Renata Pliżga, Dziekan Wydziału Humanistycznego PWSZ – Pani dr Dorota Skrocka, Prodziekan Wydziału Technicznego – Pani dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, Kanclerz Uczelni –  Pan Roman Gawroniak, Dyrektor Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego –  Pani Renata Janicka-Szyszko Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach – Pani Elżbieta Pietruszkiewicz.

W tak wyjątkowym dniu pierwszymi uczestnikami zajęć w Ośrodku Edukacyjnym byli uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach z nauczycielami – Panią Katarzyną Wolak i Panią Teresą Komodzińską-Kos.

W niniejszym roku akademickim rozwijamy działalność Ośrodka Edukacyjnego, dlatego otwieramy Ośrodek dla szkół podstawowych, już nie tylko z Gorzowa Wielkopolskiego, ale z większości regionu. Przed nami 42 spotkania edukacyjne, zgłoszone klasy będą brały udział w zajęciach dwukrotnie w semestrze we wtorki lub w czwartki. Łącznie w naszych progach gościć będziemy pięciuset dziesięciu uczniów szkół podstawowych m.in. z Kłodawy, Słubic, Skwierzyny, Pszczewa, Santoka, Międzyrzecza, Dobiegniewa, Witnicy, Lipek Wielkich, Choszczna, Bierzwnika i oczywiście z Gorzowa Wielkopolskiego.

Żyjemy w bardzo ciekawym świecie. Każdego dnia mamy szansę na poznanie czegoś zupełnie nowego. Wciąż jest tak wiele rzeczy i zjawisk do odkrycia, nawet na co dzień, w przedmiotach, które znajdują się wokół nas. Do eksperymentowania nie potrzeba tak naprawdę specjalnego laboratorium – już sam kontakt z otoczeniem może prowadzić do fascynujących nowych odkryć, jeśli nauczymy się bacznie obserwować, stawiać właściwe pytania i wykażemy pewną naukową dociekliwość. Dlatego intencją funkcjonowania Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” jest stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy sformułują hipotezy badawcze i poprzez własne doświadczenia zweryfikują je, a także wyciągną odpowiednie wnioski. Dążymy do kreowania atmosfery, w której uczeń będzie aktywnym uczestnikiem w eksplorowaniu otoczenia, dlatego ideą naszych zajęć jest zachęcanie i inspirowanie dzieci do postawy twórczego badacza, która odznacza się ciekawością, osobistym zaangażowaniem, zapałem i kreatywnością.

Chcielibyśmy aby działalność Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” odbierana była jako dodatkowa szansa edukacyjna dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Szansa która ukierunkowana jest na odkrywanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, jego uzdolnień, talentów i pasji, a także szansa na dodatkowe działania edukacyjne, dzięki którym możliwe jest doskonalenie uwagi, pamięci, spostrzegawczości, wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. Dodatkowo kreowane działania w Ośrodku zmierzają również do rozwijania u dzieci niezbędnych kompetencji społecznych, jak umiejętności zespołowego działania, poprawnej komunikacji i zdolności twórczych.

Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu” jest miejscem dla ucznia edukacji wczesnoszkolnej - Małego Odkrywcy, któremu chcemy pokazać jak fascynujący jest świat nauki i wspólnie odkrywać radość z uczenia się.

 

Marta Wawrzyniak

Fotorelacja:

 

Dnia 16 października 2015 na placu pod Katedrą odbyła się specjalna akcja. Miała ona na celu podnieść świadomość ludzi, nauczyć pomocy przedmedycznej oraz pokazać, że każdy jest w stanie pomóc. Gorzowscy medycy pokazywali na fantomie podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, szczegółowo opisując każdy niezbędy do uratowania życia krok. Następnie przedstawiciele różnorakich placówek oraz szkół przez 30 minut mieli za zadanie na zmiany uskuteczniać reanimację na przydzielonych fantomach. Niektórzy mieli odpowiedniki osób dorosłych, inni dzieci. Przedstawicielom naszej uczelni przypadł fantom większego dziecka, z którym świetnie sobie poradziliśmy. Naszą uczelnię tego dnia reprezentowały trzy osoby: Angelika Agapow, Damian Marczak oraz Robert Łupiński.

Angelika Agapow

13 października 2015 roku studenci I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim świętowali swoje Otrzęsiny. Impreza odbyła się w Hell Clubie, gdzie przygotowane były promocje i atrakcje dla zainteresowanych. Główną był występ zespołu Letni Chamski Podryw, podczas którego wykonawcy rozdawali kubki i koszulki Radia Eska. Samo wydarzenie dało studentom możliwość integracji, zabawy i złapania oddechu przed nauką.

Adrianna Wyligała

1 października 2015 roku odbyła się osiemnasta w dziejach Uczelni Inauguracja Roku Akademickiego. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, reprezentanci Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, władze starostwa, władze miasta, przyjaciele Uczelni z innych państw: Litwy, Ukrainy, Niemiec oraz studenci.

Po Mszy Św. w gorzowskiej Katedrze, koncelebrowanej przez JE Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej bp. dr. Stefana Regmunta, uczestnicy uroczystości przeszli barwnym korowodem do Auli Uczelni przy ulicy F. Chopina. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska w swoim wystąpieniu podsumowała 18-lecie działalności Uczelni.

 Podczas uroczystości tytuł honorowy „Zasłużony dla PWSZ” otrzymał dr hab. Igor Cependa. Laudację wygłosiła mgr Halina Uchto – Pełnomocnik  ds. Współpracy z Zagranicą.

Rozpoczęcie Roku Akademickiego jest również tym momentem, w którym Rektor Uczelni może wynagrodzić pracowników za wybitne osiągnięcia. Rektor PWSZ nagrodziła ponad 30 pracowników. Wśród nagrodzonych znalazła się Dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych, wykładowca Wydziału Humanistycznego, która w czerwcu bieżącego roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych – profesor Beata Orłowska. Wśród nagrodzonych znaleźli się również nowo wypromowani doktorzy: dr Bogna Wach – Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, dr Aleksandra Radomska-Zalas – Wydział Techniczny, dr Magdalena Pawlenia – Wydział Ekonomiczny, dr Anna Walentin – Wydział Humanistyczny, dr Katarzyna Zioło-Gwadera – Wydział Ekonomiczny, dr Anna Dobrychłop – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz dr Joanna Kupczyk – Wydział Humanistyczny. Do grona osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju naszej Uczelni dołączyli mgr Sławomir Jach – Dyrektor Biblioteki Głównej PWSZ oraz mgr Małgorzata Koczorowska – pracownik Biblioteki PWSZ.

 

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran, Ewelina Wikońska, Barbara Kuska

Wydłużyliśmy nabór na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacja naukową.

Dokumenty przyjmujemy do dnia 30 października 2015 roku.

Informacje na temat naboru można uzyskać pod nr telefonu: 95 7216041.

Back to top