|   EN

Aktualności

Cztery lata temu, z inicjatywy prezydenta Polski, po raz pierwszy odbyła się akcja Narodowe Czytanie. W ramach ogólnopolskiej akcji w całej Polsce, w różnych miejscach odbywało się głośne czytanie ważnych, wybitnych dzieł polskich pisarzy. Akcję zainaugurowało wspólne czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnym roku czytana była „Zemsta” Aleksandra Fredry, a w roku ubiegłym Trylogia Henryka Sienkiewicza.

W piątek, czwartego września, wszyscy uczniowie AGMS i zaproszeni goście spotkali się na wspólnym czytaniu „Lalki” Bolesława Prusa. Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli: pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor PWSZ imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pan Sławomir Jach, dyrektor Biblioteki Głównej, pan Ireneusz Madej, prezes AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski,  pani Katarzyna Dźwigalska, kapitan drużyny AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski, rozgrywająca, pan Paweł Posmyk, napastnik KS Stilon Gorzów Wielkopolski oraz pan Wojciech Kuska, dziennikarz TVP Gorzów Wielkopolski. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Renata Janicka-Szyszko. Przedstawiła uczniom autora „Lalki”, głównych bohaterów powieści, czas i miejsce akcji. Wprowadziła również uczniów w wydarzenia, o których była mowa w czytanych fragmentach. Do wspólnej lektury wybrany został fragment rozgrywający się na wyścigach konnych.

Pani dyrektor podkreśliła, że obecność gości reprezentujących różne środowiska i różne zawody, mających różne pasje, w tym sportowe, pomaga uświadomić uczniom, że czytanie jest ważne dla każdego, czytanie rozwija, „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (W. Szymborska).

Słuchając fragmentów powieści B. Prusa, uczniowie dowiedzieli się, że Stanisław Wokulski był gotów na wiele, aby zdobyć serce i rękę ukochanej Izabeli. Próbował różnych sposobów, aby zapewnić sobie przychylność arystokratki. Pewnego razu dowiedział się, że żona barona Krzeszowskiego sprzedaje klacz. Jednocześnie usłyszał, że Izabela byłaby szczęśliwa, gdyby ta klacz, już należąca do innego właściciela, wygrała wyścigi. Postanowił kupić konia i tak go przygotować, aby  wygrać  zawody i zdobyć względy Izabeli. Koń wygrał wyścig, Izabela przychylnie spojrzała na Wokulskiego, niestety doszło do konfliktu z baronem Krzeszowskim, którego konsekwencją stał się pojedynek. Usłyszeliśmy o przygotowaniach do pojedynku, niestety lektura fragmentów została przerwana w chwili, gdy Stanisław Wokulski i baron Krzeszowski stanęli naprzeciwko siebie z nabitymi pistoletami.  Aby dowiedzieć się, co stało się później, trzeba przeczytać „Lalkę” w całości!


   31 sierpnia 2015 roku  w  auli budynku PWSZ nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Środowiskowego - projektu zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

     Podziw dla rozwoju i działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wyraziła Beata Szydło – wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydatka partii na premiera.

      We wtorek, 29 lipca odwiedziła ona naszą Uczelnię. Beata Szydło przyjechała do PWSZ w ramach swojej wizyty w Lubuskiem. Towarzyszyli jej parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a w spotkaniu wzięły udział również władze miasta z prezydentem Jackiem Wójcickim, radnymi oraz środowiskami wspierającymi działalność Uczelni.

        Rozmowy z władzami PWSZ dotyczyły rozwoju Uczelni oraz planów jej przekształcenia w Akademię Gorzowską.
      JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska wręczyła Beacie Szydło książki sygnowane przez wydawnictwo PWSZ.

http://radiogorzow.pl/radio-gorzow/wiadomosci-radia-gorzow/szydlobus-zajechal-do-gorzowa-kandydatka-pis-na-premiera-spotkala-sie-m-in-z-wladzami-pwsz/

Barbara Kuska

Zapraszam na fotorelację:

10 lipca 2015 roku w Auli im. prof. Stanisława Kirkora w budynku nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim o godz. 10:00 odbyło się uroczyste Wręczenie Dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

09 lipca 2015 roku w Auli im. prof. Stanisława Kirkora w budynku nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim o godz. 10:00 odbyło się uroczyste Wręczenie Dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Dnia 25 czerwca 2015 roku w Zielonej Górze odbył się I Lubuski Sejmik Turystyczny pod hasłem: „Setki turystów, setki możliwości”, bardzo ważne wydarzenie dla lubuskiej branży turystycznej.

Organizatorem Sejmiku był Urząd Marszałkowski i Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna„ LOTUR”. Uroczystego otwarcia Sejmiku dokonał P. E. Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, po czym nastąpiły wystąpienia gości: Prezesa POT, przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystki i Polskiej Organizacji Turystycznej, DZT, środowisk akademickich. W sesji przedpołudniowej Janusz Korsak - Przewodniczący Rady Polska Organizacja Turystyczna, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Turystycznej Krajowej Izby Gospodarczej przedstawił prezentację: „Rola jaką odgrywa turystyka, jej znaczenie polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturalne”, a Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polska Organizacja Turystyczna mówił na temat: „Współpraca regionalna kluczem do sukcesu w turystyce”, stanowiace wprowadzenie do dyskusji panelowych. W części popołudniowej miały miejsce 3 panele dyskusyjne: baza noclegowa i jej wykorzystanie dla pozyskania turystów, sieciowe oferty turystyczne Partnerstwa ODRA oraz możliwości rozwoju turystyki w świetle nowej perspektywy finansowej. Pod koniec Sejmiku dokonano rozstrzygnięcia konkursu adresowanego do szkół technicznych kształcących w obszarze turystyki „Turystyczne Lubuskie w Fotografii”.

Województwo Lubuskie posiada zróżnicowane zasoby i walory przyrodnicze
i antropogeniczne, czyli to co przyciąga potencjalnego turystę, a także dobrą, permanentnie rozwijającą się, infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, zatem ma bez wątpienia ogromne perspektywy dla rozwoju turystyki. W tym kontekście edukacja w sferze organizacji i obsługi turystyki i rekreacji jest bardzo ważna, szczególnie dla ludzi młodych, podejmujacych decyzje o wyborze kierunku studiów czy poszukujących swej przyszłej ścieżki zawodowej.

Jolanta Kijowska

 

Koniec czerwca to uwieńczenie ciężkiej pracy setek studentów, którym z oczu sen spędzało słowo SESJA. Tymczasem ostatni tydzień roku akademickiego studenci I roku turystyki i rekreacji spędzili wędrując po górach. Wędrowali, opowiadali i zaliczali m.in. prowadzenie grupy z mapą, pilotaż i przewodnictwo czy świadczenie usług turystycznych, a wszystko to  w ramach zaliczenia z przedmiotu turystyka kwalifikowana. Zdobywając kolejne szczyty, co w tak trudnych i kapryśnych okolicznościach pogodny nie było łatwe,  zdobywali jednocześnie wiele nowych doświadczeń. Udało się im również uzyskać minimum do ubiegania się o przyznanie pierwszej swojej Górskiej Odznaki Turystycznej GOT, która otwiera im drogę do podnoszenia kwalifikacji w turystyce wędrownej, czego im serdecznie życzymyJ

Opracowała dr A. Bezulska

Back to top