W dniach 12-13 października grupa studentek PWSZ  z udziałem mgr Haliny Uchto,  Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą odwiedziła w ramach programu Erasmus Brandenburgische Technische Universität. Studentki zainteresowane podjęciem studiów  w uczelni naszego partnera, które kończą się uzyskaniem dyplomu PWSZ i BTU, zwiedzały budynek Wydziału Pedagogiki Społecznej

18 października 2013 r. studenci Turystyki i Rekreacji  w ramach przedmiotu Zarządzanie i marketing w turystyce i rekreacji odwiedzili Międzynarodowe Targi Poznańskie a tam największą w Polsce imprezę targową TOUR SALON 2013.

 

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłosił VIII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, które zostały obronione w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Możliwość uzyskania dostępu do indywidualnego konta do
Zintegrowanego Informatora Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia

 

1 października 2013 roku odbyła się 16 w dziejach Uczelni inauguracja nowego roku akademickiego 2013/2014.
Mieliśmy zaszczyt gościć władze miasta, parlamentarzystów, przyjaciół uczelni między innymi przedstawicieli z zaprzyjaźnionych Uczelni z innych państw: Litwy, Ukrainy, Francji i Niemiec.

W dniu 2 X 2013 r. Goście z Humania: doc. dr Witalij Rybczak,  dr Olena Rybczak, dr Oleksandr Nepoczatenko oraz dr Walentyna Nepoczatenko zwiedzili Berlin w towarzystwie koordynatora ds. współpracy z zagranicą Pana Sławomira Szenwalda.

W inauguracji uczestniczyli Goście z zagranicy.

–  Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Humaniu reprezentowali: doc. dr Witalij Rybczak, dr Olena Rybczak, dr Oleksandr Nepoczatenko oraz dr Walentyna Nepoczatenko.

– Z Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku przybyli: prof. dr hab. Wołodymyr Welykoczyj i magistrantka tego Uniwersytetu Diana Welykoczyj.

– Z Université de Lorraine, Metz-Nancy (Francja) przybyli: Philippe Margeotte,  Jean-Paul Aubert oraz Eric Thouron.

W dniach 1-5 lipca br. pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni:  dr Dorota Skrocka, dr Beata Orłowska i mgr Sławomir Szenwald odbyli wyjazd szkoleniowy i dydaktyczny w ramach europejskiego programu wymiany Erasmus.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top