Szanowni Państwo,

studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizują  AKCJĘ REJESTRACJI POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH. Rejestracja odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r. w godz. w godz. 8:00 – 20.00 przy ul. Teatralnej 25, pok. nr 113.

Szanowni Państwo,

 

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów i Senatu AJP odbędą się 15 grudnia. 

Szczegóły poniżej.

Na wniosek Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Dnia 28 marca 2017 r JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska  została powołana przez Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego na Członka Czynnego tego Wydziału.

Na podstawie decyzji z 14 listopada 2017 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Badań Patentowych przyznał Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim PATENT na wynalazek, którym jest

22 listopada 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Ma ono służyć studentom i służbom mundurowym w praktycznym szkoleniu oraz analizie postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Szanowni Państwo, 

w załączniku wyniki wyborów do rad wydziałów.

 

 

Szanowni Państwo, 

W dniu 20.11.2017 r. o godz. 10.00 odbedą się wybory do zgłoszonych rad wydziałów.

Szczegóły w załączniku.

 

 

 

 

Dzięki kontaktom kadry naukowej naszej Akademii z Academia Baltica w Szlezwiku-Holsztynie student II roku filologii germańskiej Kacper Adamski otrzymał stypendium umożliwiające mu udział w 26. kursie letnim dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy kursu

Lokalizacja

Kontakt

Back to top