W ostatnich dniach maja 2017 roku 4-osobowa delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża pod przewodnictwem JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej przebywała w polskim Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim (Litwa). Nasza delegacja realizowała program szkoleniowy, jednocześnie uczestnicząc w uroczystościach szkolnych. W tym samym czasie odbyła się uroczysta akademia, podczas której szkoła otrzymała status gimnazjum oraz  imię Longina Komołowskiego.

Do gimnazjum uczęszcza 99 uczniów. Od 2009 roku szkołą kieruje Pani Agnieszka Sakowicz (Agnieška Sakovič) oraz dwoje zastępców: Liudmila Narkevič oraz Vaclav Gudalevič. Grono Pedagogiczne liczy łącznie 24 osoby.

W czasie naszego pobytu w Połukniu została podpisana umowa patronacka pomiędzy AJP a Gimnazjum im. Longina Komołowskiego. Dokument, zapewniający uczniom opiekę naukowo-dydaktyczną sygnowały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i dyrektor Gimnazjum Agnieszka Sakowicz.

dr Halina Uchto

Pobierz plik (Połuknia, Gimnazjum2.pdf) Fotorelacja

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość nadania imienia Elizy Orzeszkowej Bibliotece Głównej AJP, która odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 przy ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 9.

Organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo Kulturowe pogranicza” byli: Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydział Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

W dniu 27.05.2017 po raz czwarty odbyły się naukowo-badawcze warsztaty z udziałem studentów  Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Christian – Albrechts - Universität zu Kiel pod opieką dr Małgorzaty Czabańskiej - Rosady i doc. Barbary von Campe. Tym razem miejscem naszych badań był Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka. Tematem przewodnim była analiza historycznego krajobrazu kulturowego.

19 maja 2017 roku koncertował w Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim 20-osobowy Chór Uniwersytetu w Ostrawie (Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity), działający przy Wydziale Pedagogicznym.

W dniach 24 - 28 kwietnia 2017 r. uczestniczyłem w programie Erasmus+ (Staff Training) na Faculty of Art. and Design Jan Evangelista Purkyne University w Usti nad Łabą w Czechach.

W dniu 25 maja 2017 r. w Skwierzynie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentowaną przez JM Rektora AJP  prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, 
a Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Liceum mgr Marię Lewińską.

W dniach 15 – 19 maja 2017 r. na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwo Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przebywała na wymianie dydaktycznej w ramach stypendium Erasmus+ pani dr Angela Maria di Romito z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (Włochy).

Lokalizacja

Kontakt

Back to top