Projekt "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji"

Serwis Kursy językowe podkarpackie

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, czeski i ukraiński.

Dział Współpracy Międzynarodowej PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza studentów na zajęcia dydaktyczne w języku niemieckim, które poprowadzi Pan dr Kay Mengel z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus-Senftenberg.

Serwis Kursy językowe podkarpackie

Dział Współpracy Międzynarodowej PWSZ przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język francuski, czeski i ukraiński.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top