W dniu 8 maja 2018 r. w ramach obchodów VII Festiwalu Nauki i Kultury w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium poświęcone Bawarii

– największemu krajowi związkowemu Republiki Federalnej Niemiec. Referaty dotyczące osobliwości, kultury i tradycji Bawarii wygłosili studenci II roku filologii niemieckiej: Kacper Adamski, Elżbieta Bąk, Nicole Lewandowski, Barbara Niczyj, Paweł Rembeliński, Karolina Saugut i Maciej Symeryak. W spotkaniu uczestniczyli studenci i wykładowcy Wydziału Humanistycznego oraz zaproszeni goście.

Organizatorem spotkania była Pracownia Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi działająca przy Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Opiekę nad tym wydarzeniem sprawowali dr Renata Nadobnik i dr Rafał Piechocki. Upominki dla uczestników seminarium ufundowały bawarskie instytucje, w tym: Max Hueber Verlag München, Stadtverwaltung Bamberg, Touristeninformation München, Umweltinstitut München e. V. oraz Volk-Verlag München.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top