|   EN

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłosił VIII edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, które zostały obronione w latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec osobiście lub drogą pocztową do dnia 22 września 2014 r.


Rynek 41- Ratusz | 59-700 Bolesławiec
siedziba Plac Józefa Piłsudskiego
tel.+48 75 645 65 58
faks: +48 75 645 65 59
@: ks@um.boleslawiec.pl
www.boleslawiec.eu

Pobierz ten plik (ogłoszenie_VIII_edycja.doc)ogłoszenie_VIII_edycja.doc

Pobierz ten plik (KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU.doc)KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU.doc

 

Back to top