|   EN

KOMUNIKAT KOMISJI Nr 3/2020

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie wyników w wyborach na reprezentanta pracowników AJP

 

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 34/0101/2020 Rektora AJP z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru reprezentanta pracowników AJP stwierdza, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej w dniach 4-5 listopada br., na 328 osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu udział wzięło 89 osób. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

- dr Piotr Krzyżanowski: 27 głosów,

- dr Anna Lis-Zaldivar: 38 głosów,

- dr hab. Igor Panasiuk: 2 głosy,

- prof. dr hab. Janusz Soboń: 21 głosów;

oddano 1 głos nieważny.

Komisja stwierdza, że na reprezentanta pracowników AJP w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa została wybrana Pani dr Anna Lis-Zaldivar.

                                                                                                                              przewodnicząca Komisji

                                                                                                                              mgr Teresa Krassowska

Back to top