|   EN

Polacy i Niemcy w Europie - książka monografiaNakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się właśnie monografia „Polen und Deutsche in Europa / Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRäume”. Aż pięć rozdziałów tej publikacji stworzyli badacze z Akademii im. Jakuba z Paradyża.


Prof. AJP dr hab. Beata A.Orłowska w rozdziale „Das Studienfach >Interkulturelle und regionale Erziehung< - Vorbereitung zukünftiger Pädagog*innen und Lehrer*innen auf die Arbeit im multikulturellen Umfeld der Grenzregion” przedstawia proces przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym. Autorka porusza zagadnienie wprowadzenia do programu kształcenia nauczycieli przedmiotu edukacja regionalna i międzykulturowa.

Prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska w rozdziale „Wybrane teksty nowego pogranicza niemiecko-polskiego jako akademicki materiał dydaktyczny” zajmuje się wybranymi metodami przedstawiania literatury nowego polsko-niemieckiego pogranicza w ramach literaturoznawczych kursów akademickich.

W rozdziale autorstwa Prof. AJP dr hab. Arkadiusza Kalina ”Teoretyczne podstawy dydaktyki pograniczy polsko-niemieckich (przykład lubuski)” analizowane są teoretyczne koncepcje  stosowane w dydaktyce polsko-niemieckich pograniczy. Autor przedstawia w nim również naukowo-dydaktyczny projekt przedmiotu literatura pogranicza, od lat realizowany w naszej Uczelni.

Celem rozdziału dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady „Das Fremde als das Eigene wahrnehmen – studentische Workshops und Projekte als praxisbezogene Erforschung der Grenzregion”  jest przedstawienie metod, form i efektów pracy studentów germanistyki i polonistyki, które stosowane są i osiągane w ramach warsztatów i projektów, nakierowanych na kreatywny rekonesans polsko-niemieckiego pogranicza.

Z kolei dr Joanna Dubiec-Stach w rozdziale „Was lesen wir in Straßennamen? Einblicke in die Straßennamengebung in Landsberg an der Warthe/Gorzów Wielkopolski” analizuje zmiany w nazewnictwie ulic Landsberga an der Warthe/ Gorzowa Wielkopolskiego. Dokonana przez autorkę analiza dotyczy różnych okresów, ponieważ miasto to stało się polskie dopiero po 1945 roku.

 

Polen und Deutsche in Europa / Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRäume, red. M. Düring, M. Junkier, K. Trybuś, R. Wilpert, Schriften des Zentrums für Osteuropastudien der Universität Kiel, t.10, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2020.

Back to top