|   EN

VII TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWÓJ NA PERYFERIACHSzanowni Państwo,

zapraszamy na „Transgraniczną Konferencję. Rozwój na peryferiach? Polska-Niemcy-UE wobec kryzysu”, odbędzie się we wtorek 24 listopada 2020 w godz. 9.00 - 15.00 na żywo na ZOOM:

https://kas-de.zoom.us/j/91350622486 


Jest to cykliczne wydarzenie organizowane w Gorzowie Wielkopolskim, na pograniczu polsko-niemieckim przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Współorganizatorzy: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Ekonomiczny, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Gorzowski, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział Gorzowski oraz Euroregion Pro Europa Viadrina.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie relacji polsko-niemieckich w kontekście wyzwań jakie stoją obecnie przed Europą. Jednoczesne wystąpienia i dyskusje pozwolą na prezentację powyższej problematyki w perspektywie interdyscyplinarnej w wielu wymiarach: kulturowym, gospodarczym, politycznym i samorządowym. Problematyka planowanych spotkań będzie dotyczyła: przyszłości Unii Europejskiej, relacji polsko-niemieckich, kryzysu pandemicznego, Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, kryzysu klimatycznego, problemów dezinformacji, rozwoju regionów peryferyjnych oraz pogranicza polsko-niemieckiego. Konferencja stworzy przestrzeń debaty o Europie jako wspólnocie wartości, bazującej na solidarności i subsydiarności, a także przyszłości UE w kontekście nowych wyzwań politycznych, klimatycznych i ekonomicznych.

Załączniki:
Pobierz plik (Konferencja Rozwój na Peryferiach.pdf)Program konferencji

Back to top