|   EN

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Dziedzictwo kulturowe pogranicza"Szanowni Państwo!

                Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej         

Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

 

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.


Z wyrazami szacunku

Sekretarze konferencji:

Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, tel. 95 7 216 022. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@ajp.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z konferencją, także po jej zakończeniu. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji:

http://wwww.ajp.edu.pl/attachments/article/4005/Klauzula%20informacyjna%20- %20DS%20-%20polski.pdf

Back to top