Tak mówili uczestnicy kursu języka niemieckiego, który w ostatnich miesiącach w ramach programu Erasmus+ prowadzony był przez Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Wieloletnie relacje z ośrodkiem akademickim w Salerno we Włoszech owocują realizacją współpracy międzyuczelnianej.

W dniach 26-28 marca 2018 r. pracownice Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik Zakładu Języka Niemieckiego) i dr Anna Bielewicz-Dubiec oraz dr Magdalena Witkowska z Zakładu Języka Angielskiego odbyły wizytę na uniwersytecie w Namur w Belgii w ramach programu Erasmus+

 

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

1. Kurs języka polskiego dla cudzoziemców

Uczestnicy:120 (12 grup po 10 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy

Kursy:

 

- każda grupa 50h dydaktycznych w okresie 6 miesięcy

- 6 kursów na poziomie podstawowym

- 6 kursów na poziomie zaawansowanym

Terminy kursów:
  1. 2018-09.2018, 10.2018-03.2019, 04.2019-09.2019, 10.2019-03.2020
Zakres kursu:Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach Akademii im. Jakuba z Paradyża, które dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie językoznawstwa. Zajęcia będą się odbywać w weekendy lub w ciągu tygodnia w zależności od potrzeb, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą powiadamiani o możliwości realizowania kursu.

2. Kurs adaptacyjny

Uczestnicy:120 (24 grupy po 5 uczestników)
Odbiorcy: Cudzoziemcy
Kursy:- 24 kursy, każdy po 8h dydaktycznych
Terminy kursów:
  1. 2018-03.2020
Zakres kursu:Grupa będzie przez cały czas kursu pod opieką właściwie przygotowanego merytorycznie i językowo opiekuna. W ramach każdego kursu uczestnicy zostaną zapoznani z ważnymi informacjami nt. miasta i regionu, sieci komunikacyjnej, lokalizacji urzędów, banków, placówek edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, walorów turystycznych i gospodarczych.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 3. Kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego

Uczestnicy:30 (2 grupy po 15 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
Kursy:- 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów:
  1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu:W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy związane z nabyciem kompetencji do nauczania języka polskiego jako obcego przez nauczycieli. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 4. Kurs dla nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z klasą wielonarodowościową

Uczestnicy:30 (2 grupy po 15 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
Kursy:- 2 kursy, każdy po 70h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów:
  1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu:W ramach działania zostaną zrealizowane dwa kursy przygotowujące nauczycieli przedmiotowych do pracy z klasą wielonarodowościową. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 10 godzin dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 5. Kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej

Uczestnicy:120 (24 grupy po 5 uczestników)
Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego z terenu województwa lubuskiego
Kursy: - 24 kursy, każdy po 5h dydaktycznych
Terminy kursów:
  1. 2018-03.2020
Zakres kursu:Zajęcia w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń będą prowadzone przez specjalistów z zakresu aktywizacji zawodowej. Kursy odbywać się będą na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i  odpowiednio oznaczonym pomieszczeniu.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Chętni zgłaszając swoja kandydaturę będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podadzą swoje dane personalne i kontaktowe. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie chętni będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Będą także powiadamiani o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 6. Kurs nauki języka polskiego dla dzieci

Uczestnicy:40 (8 grup po 5 uczestników)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego

Kursy:

 

- 4 kursy w zakresie podstawowym, każdy 20h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy

- 4 kursy w zakresie zaawansowanym, każdy 30h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy

Terminy kursów:
  1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu:Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci. Do prowadzenia kursów zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

  7. Edukacja przyrodniczo matematyczna w języku polskim – zajęcia wyrównawcze

Uczestnicy:20 (2 grupy po 10 uczestników)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z ternu województwa lubuskiego
Kursy:- 2 kursy, każdy 50h dydaktycznych w okresie 6 miesięcy
Terminy kursów:
  1. 2018-12.2018, 04.2019-12.2019
Zakres kursu:Zajęcia będą odbywały się w pomieszczeniach dostosowanych do wieku i potrzeb edukacyjnych dzieci. Zajęcia zwiększające kompetencje w zakresie terminologii z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych. Do prowadzenia zajęć zostaną wskazani specjaliści w zakresie nauki języka polskiego oraz przedmiotów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

8. "Laboratorium młodego naukowca"

Uczestnicy:80 (4 grupy po 20 uczestników, 40 dzieci cudzoziemskich, 40 dzieci polskich)
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych z terenu województwa lubuskiego
Kursy:- 4 kursy, każdy 36h dydaktycznych w okresie 3 miesięcy
Terminy kursów:
  1. 2018-06.2018, 10.2018-12.2018, 04.2019-06.2019, 10.2019-12.2019
Zakres kursu:W ramach działania zostaną zrealizowane praktyczne zajęcia edukacyjne z nauk technicznych i ścisłych dla uczniów szkół podstawowych z różnych grup narodowościowych sprzyjające integracji dzieci cudzoziemskich z dziećmi polskimi oraz umożliwiające nabywanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Podczas zajęć wykorzystywane będą takie metody dydaktyczne jak doświadczenia, eksperymenty, kreatywna zabawa, projekt. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 3 godziny lekcyjne dziennie z uwzględnieniem co najmniej jednej przerwy na posiłek dla wszystkich uczestników. Szkolenia będą odbywały się na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w wyznaczonym i odpowiednio oznakowanych i przystosowanych do potrzeb dzieci pomieszczeniach

Rekrutacja:

 

Organizator będzie przyjmował formularze zgłoszenia dziecka od opiekunów ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej. Organizator będzie przyjmował na kursy kandydatów według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W razie większej liczby chętnych niż ilość miejsc na kursie uczniowie będą wpisywani na listę rezerwową w przypadku zwolnienia miejsca będą mogli realizować kurs w wybranym terminie. Osoby zgłaszające będą także powiadamiane o możliwości realizowania kursu w kolejnych terminach.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE - OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU PERSONELU DO REALIZACJI PROJEKTU

AKTUALNE

11.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_adaptacyjny.pdf

12.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_zwiększenia kompetencji w obszarze aktywizacji zawodowych.pdf

13.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kspecjalista_ds. rekrutacji.pdf

14.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kmetodyk.pdf

zalacznik 1. formularz ofertowy.docx

 

ARCHIWALNE

1.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_jezyka_polskiego_dla cudzoziemcow.docx

2.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_adaptacyjny.docx

3.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_dla_nauczycieli.docx

4.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_zwiększenia kompetencji w obszarze aktywizacji zawodowych.docx

5.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_jezyka_polskiego_dla dzieci.docx

6.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kurs_wyrównujący_dla_dzieci.docx

7.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_fizyk.docx

7.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_matematyk.docx

7.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_programowanie.docx

8.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kspecjalista_ds. rekrutacji.docx

9.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_kmetodyk.docx

10.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_opiekun.docx

10.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_opiekun2.docx

10.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_opiekun3.docx

10.15a-ogloszenie_o_zatrudnieniu_laboratorium młodego naukowca_opiekun4.docx

zalacznik 1. formularz ofertowy.docx

 

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

 

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

W dniach 05.02-09.02.2018 roku dr Joanna Dubiec-Stach, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz  dr Anna Bielewicz-Dubiec, prowadziły badania zbiorów archiwalnych oraz kwerendę zasobów biblioteki fundacji Stiftung Haus Brandenburg w Fürstenwalde/Spree w Niemczech.

UWAGA! Przedłużony nabór na kursy do końca lutego 2018 r.

 

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top