Tak mówili uczestnicy kursu języka niemieckiego, który w ostatnich miesiącach w ramach programu Erasmus+ prowadzony był przez Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Studenci i pracownicy uczelni w czasie odbywających się dwa razy w tygodniu zajęć nie tylko doskonalili znajomość gramatyki języka niemieckiego, uczyli się przydatnych zwrotów językowych, pisali teksty w języku niemieckim,  ale także sprawdzali swoje umiejętności w sytuacjach praktycznych, np. korzystali z gazetek reklamowych  i stron internetowych  niemieckich sklepów, posługiwali się folderami reklamowymi niemieckich miast, czytali artykuły zamieszczone w niemieckich gazetach.

Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności językowe pod kierunkiem doktora Rafała Piechockiego, który za każdym razem zaskakiwał ich nieszablonowym podejściem do nauki języka obcego i zarażał swoją pasją do języka naszych sąsiadów.

Kurs nie tylko umożliwił wszystkim podniesienie kompetencji językowych, ale również przyczynił się do integracji studentów i pracowników AJP. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcieliby kontynuować naukę języka niemieckiego w następnym semestrze.

 

Wieloletnie relacje z ośrodkiem akademickim w Salerno we Włoszech owocują realizacją współpracy międzyuczelnianej.

W dniach 26-28 marca 2018 r. pracownice Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik Zakładu Języka Niemieckiego) i dr Anna Bielewicz-Dubiec oraz dr Magdalena Witkowska z Zakładu Języka Angielskiego odbyły wizytę na uniwersytecie w Namur w Belgii w ramach programu Erasmus+

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

 

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

 

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

W dniach 05.02-09.02.2018 roku dr Joanna Dubiec-Stach, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz  dr Anna Bielewicz-Dubiec, prowadziły badania zbiorów archiwalnych oraz kwerendę zasobów biblioteki fundacji Stiftung Haus Brandenburg w Fürstenwalde/Spree w Niemczech.

UWAGA! Przedłużony nabór na kursy do końca lutego 2018 r.

 

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top