W dniach 10-14 września 2018 roku w uczelni partnerskiej w Ostrawie, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach, mieście leżącym przy północnym krańcu Bramy Morawskiej, realizowały program szkoleniowy dr Joanna Kupczyk i dr Jolanta Kijowska. 

W trakcie szkolenia odbyło się m.in. kilka ciekawych spotkań z przedstawicielami Uniwersytetu. Dyskutowano na temat dalszej współpracy, rozwoju wspólnych projektów np. warsztatów językowo-kulturowo-turystycznych, które odbywają się cyklicznie, a organizatorem była do tej pory Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Zaprezentowano strukturę organizacyjną obu uczelni, ofertę kształcenia oraz możliwości i warunki studiowania w ramach programu Erasmus+.

Z ramienia Uniwersytetu, w spotkaniach uczestniczyły nw. osoby:

-   doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., prodziekan Wydziału Pedagogicznego ds. stosunków zagranicznych i nauki;

-   mgr Slavomíra Klimszová, kierownik Katedry Języka Angielskiego i Języków Obcych;

-   mgr Ivana Schmejkalová, koordynator programu Erasmus na Wydziale Pedagogicznym;

-   wykładowczynie Uniwersytetu: dr Tereza Guziurová, mgr Michaela Trnová oraz mgr Ivona Cindlerová.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę obu naszych uczelni.

dr Joanna Kupczyk, dr Jolanta Kijowska

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP

 

Czworo studentów ostatniego roku studiów magisterskich z Uniwersytetu w Nancy (Valentin CARRE, Robin LIZE, Baptiste LORIN, Adèle MIRARCHI), przyjechało do Gorzowa Wielkopolskiego na dwutygodniową praktykę pedagogiczną.

W pierwszym tygodniu pobytu zapoznawali się oni ze strukturą i funkcjonowaniem szkoły podstawowej, także obserwowali lekcje w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 13, tzw. „Małej trzynastce”, zaś w kolejnym tygodniu interesował ich program wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Mali Odkrywcy”. Z zaciekawieniem przyglądali się formom kształcenia w wymienionych placówkach, bowiem po zakończeniu studiów we Francji będą oni  mogli pracować zarówno  w przedszkolu, jak i w pięcioletniej szkole podstawowej.  

Warto zaznaczyć, że podczas pobytu francuskich studentów w naszym mieście odbyło się  kilka ciekawych imprez: kolorowy korowód przeszedł ulicami miasta, aby uczcić pierwszy dzień wiosny, Gorzowska Spartakiada klas III w Grach i Zabawach Ruchowych w „Małej trzynastce”, przygotowania do świąt wielkanocnych w Przedszkolu nr 4 wraz z kolorowaniem jajek i pieczeniem ciast, pobyt w  Młodzieżowym Domu Kultury i udział w warsztatach artystycznych (taniec, śpiew, zajęcia plastyczne).

Po zakończeniu praktyki pedagogicznej studenci z Nancy podkreślali, że zaobserwowali wiele ciekawych rozwiązań dydaktycznych w polskich placówkach oświatowych, które zamierzają wykorzystać w ich przyszłej pracy zawodowej.

mgr Jolanta Plust

Wydział Humanistyczny AJP

Wieloletnie relacje z ośrodkiem akademickim w Salerno we Włoszech owocują realizacją współpracy międzyuczelnianej.

W dniach 26-28 marca 2018 r. pracownice Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik Zakładu Języka Niemieckiego) i dr Anna Bielewicz-Dubiec oraz dr Magdalena Witkowska z Zakładu Języka Angielskiego odbyły wizytę na uniwersytecie w Namur w Belgii w ramach programu Erasmus+

W dniach 05.02-09.02.2018 roku dr Joanna Dubiec-Stach, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz  dr Anna Bielewicz-Dubiec, prowadziły badania zbiorów archiwalnych oraz kwerendę zasobów biblioteki fundacji Stiftung Haus Brandenburg w Fürstenwalde/Spree w Niemczech.

Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf) Wyniki konkursu

Pobierz plik (XIII Konkurs Ortograficzny, 2017 - fotorelacja.pdf) Fotorelacja

 

 

 

Do konkursu przystąpiło 21 studentów filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z  nw. uniwersytetów Ukrainy:

  1. Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w  Czerniowcach;
  2. Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach;
  3. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu;
  4. Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w   Iwano-Frankowsku;
  5. Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w  Kamieńcu Podolskim;
  6. Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie;
  7. Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie;
  8. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie;
  9. Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Sześcioro przedstawicieli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wzięło udział w prestiżowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polen und Deutsche in Europa:  Grenzräume”  (Polacy i Niemcy w Europie: Pogranicza), zorganizowanej w Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) wraz z  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia w Kilonii jest jedynym uniwersytetem landu Szlezwik-Holsztyn, którego założycielem był Chrystian Albrecht (1641-1695), książę Szlezwika-Holsztynu - Gottorp.

Dzięki kontaktom kadry naukowej naszej Akademii z Academia Baltica w Szlezwiku-Holsztynie student II roku filologii germańskiej Kacper Adamski otrzymał stypendium umożliwiające mu udział w 26. kursie letnim dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy kursu

Lokalizacja

Kontakt

Back to top