W sobotę 24 listopada 2018 roku odbyła się XIV edycja Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy. Organizatorem konkursu jest Katedra Języków Słowiańskich Wydziału Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku  i znajdujące się tam Centrum Polonistyczne, we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  w Kijowie.

Mistrzem Ortografii 2018 roku została Iryna Harasymiuk z Iwano-Frankowska.

Pobierz plik (XIV Konkurs Ortograficzny dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.pdf) XIV Konkurs Ortograficzny dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.pdf

Pobierz plik (XIV edycja  Konkursu Ortograficznego, protokół2.pdf) XIV edycja Konkursu Ortograficznego, protokół2.pdf

Pobierz plik (XIV edycja  Konkursu Ortograficznego, wyniki.pdf) XIV edycja Konkursu Ortograficznego, wyniki.pdf

W dniach 15-19 listopada 2018r. przebywałam na wyjeździe w ramach Erasmus + w partnerskiej uczelni Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Poza spotkaniami ze studentami uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji pt.: International Conference Empowerment in Times of Forced Migration. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat profesjonalnego wsparcia, teoretycznego i praktycznego, autonomii i samoorganizacji. Główny nacisk w dyskusjach skierowany był na przezwyciężanie nierówności społecznych między tubylcami a imigrantami. Naukowcy społeczni ze Szwajcarii, Rumunii, Grecji, Ukrainy, Polski i Niemiec badają teoretyczne argumenty i ustalenia empiryczne dotyczące nierówności społecznej, solidarności, uczestnictwa i sukcesu procesów związanych ze wsparciem społecznym. Natomiast główni „aktorzy”, będący „klientami” pracy socjalnej oraz są zaangażowani w działalność różnych organizacji przedstawiali swoje perspektywy wypracowane w praktyce i zaprosili do dialogu Moje wystąpienie dotyczyło Nationale und ethnische Minderheiten in Polen. Probleme und Herausforderungen. Bardzo ciekawe wystąpienia i ożywiona dyskusja wszystkich uczestników konferencji pokazały, że problemy współczesnego świata są ważnym obszarem badawczym wielu naukowców pracujących w różnych ośrodkach ale też są „żywym” tematem działalności m.in. stowarzyszeń i innych instytucji pomocowych z obszaru pracy socjalnej.

dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska

Na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża  odbyły się obrony prac magisterskich studentów Wydziału Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka  w Iwano-Frankowsku. To realizacja programu „dyplom obu uczelni” (podwójny dyplom).

Międzynarodowej komisji egzaminacyjnej przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer, dziekan Wydziału Ekonomicznego AJP.

Dziewięcioosobowa grupa naukowców Akademii im. Jakuba z Paradyża reprezentowała naszą uczelnię

na Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” .

Odbyła się ona 21 i 22 września 2018 roku

w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Konferencja odbywa się naprzemiennie w Polsce i u naszych wschodnich sąsiadów. W tym roku zorganizowano jej kolejną edycję, której gospodarzem był prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy, dziekan Wydziału Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Polskiej delegacji przewodniczyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Wydział Humanistyczny AJP

Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zapraszają

pracowników i studentów na seminarium naukowe

pt. Duchowość a stan zdrowia

z udziałem Gości z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska), które odbędzie się 

15 października 2018r., godz. 11.45-13.15,  sala nr 210

 

 

Problematyka seminarium naukowego obejmuje zagadnienia związane z wybranymi aspektami duchowości (egzystencjalność, sens życia, samodystans, samotranscendencja, wolność,  wartości, religijność, przebaczenie) i zdrowia.

W dniach 6-10 września 2018 r. prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska, prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński oraz mgr Sławomir Szenwald przebywali w Wiedniu na szkoleniu w ramach programu Erasmus +.  Celem szkolenia było m.in. uzyskanie szczegółowych informacji na temat przebiegu edukacji dzieci pochodzących z rodzin migracyjnych. Obecnie w Austrii następuje proces reformy i zmian w szkolnictwie a temat edukacji dzieci pochodzących z rodzin migracyjnych również jest szeroko dyskutowany. Dorobek  Austrii w tym zakresie jest bardzo duży i bazując na ich doświadczeniu  można było wiele dowiedzieć się jak przebiega proces edukacji międzykulturowej. Niektóre z tych rozwiązań warto by było spróbować przenieść (czasami po modyfikacji ze względu na konteksty kulturowe) również na grunt polskiej edukacji. Tym bardziej, że w polskich szkołach coraz częściej mamy do czynienia z dziećmi pochodzącymi z różnych krajów, które pochodzą też z różnych kręgów kulturowych. Ciekawym doświadczeniem było też zapoznanie się z działalnością przedstawicieli austriackich placówek odpowiedzialnych za pracę z imigrantami jak również przedstawicieli ministerstwa.                  W ministerstwie gościła nas Pani Anna Beran z Referentin im Kabinett des Bundesministers. 

Skorzystaliśmy także z kulturalnego aspektu naszego wyjazdu. Odwiedziliśmy m.in. Jüdisches Museum Wien, które posiada bardzo bogate zbiory różnych artefaktów oraz w interaktywny sposób przedstawia historię Żydów. Jako melomani odwiedziliśmy też Operę w Wiedniu. Piękny budynek opery wiedeńskiej jak również sam występ był dla nas wspaniałym przeżyciem, tym bardziej, że jedną z głównych ról odgrywał Polak, słynny baryton Tomasz Konieczny. Dodatkowo przed spektaklem mieliśmy szczęście spotkać słynną polską blogerkę operową Nadię Attavanti, dzięki której udało nam się choć na chwilę spotkać po spektaklu z Panem Tomaszem Koniecznym.

prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska

prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński

mgr Sławomir Szenwald

Pobierz plik (Wiedeń 2018.pdf) Fotorelacja

W dniach 10-14 września 2018 roku w uczelni partnerskiej w Ostrawie, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach, mieście leżącym przy północnym krańcu Bramy Morawskiej, realizowały program szkoleniowy dr Joanna Kupczyk i dr Jolanta Kijowska. 

 

Czworo studentów ostatniego roku studiów magisterskich z Uniwersytetu w Nancy (Valentin CARRE, Robin LIZE, Baptiste LORIN, Adèle MIRARCHI), przyjechało do Gorzowa Wielkopolskiego na dwutygodniową praktykę pedagogiczną.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top