WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje swoim pracownikom (zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym) możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży).

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training), zatwierdzonego przez przełożonego i instytucję przyjmującą. Jest to podstawa kwalifikacji pracownika na wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2018/2019:

  1. 180 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
  2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  4. 100 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2019/2020:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

UWAGA! Trwa kwalifikacja pracowników na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020. Termin składania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r. Miejsce składania zgłoszeń: Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój 109, budynek nr 1 przy ul. Teatralnej 25. Zasady kwalifikacji i niezbędne dokumenty umieszczone są w plikach do pobrania poniżej. 

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (8-19 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2019/2020 NOWE

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy SZKOLENIE 2019-20.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy w r.a. 2019/2020 NOWE

Pobierz plik (69-18 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2018/19

Pobierz plik (Indywidualny program szkolenia 2019.docx) Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (kody sektorów gospodarki.pdf) Kody sektorów gospodarki

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Lokalizacja

Kontakt

Back to top