Rok III, r.a. 2016/2017

Kierunek INFORMATYKA,

studia stacjonarne

dr inż. Kołodziejczyk Joanna 

dr inż. Paweł Ziemba

studia niestacjonarne

prof. dr hab. inż. Marasek Krzysztof

dr inż. Andrzejewski Grzegorz

dr Becker Jarosław


Kierunek MECHANIK I BUDOWA MASZYN,

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Kacalak Wojciech

dr inż. Jasiński Marcin 

studia niestacjonarne

dr inż. Jan Siuta

 


Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA,

studia stacjonarne

dr inż. Perec Andrzej

 

Rok IV, r.a. 2016/2017

Kierunek INFORMATYKA,

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Marasek Krzysztof

dr inż. Andrzejewski Grzegorz

dr inż. Radomska-Zalas Aleksandra

dr Becker Jarosław

studia niestacjonarne

dr Becker Jarosław

dr inż. Ziemba Paweł


Kierunek MECHANIK I BUDOWA MASZYN,

studia stacjonarne

prof. dr hab. inż. Kacalak Wojciech

dr hab. inż. Majewski Maciej

dr inż. Siuta Jan

studia niestacjonarne

dr hab. inż Hajkowski Mieczysław

dr hab. inż. Majewski Meciej

dr inż. Jasiński Marcin


Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA,

studia stacjonarne

dr inż. Siuta Jan

dr hab. inż. Kołaczkowski Zdzisław

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top