|       |  EN

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Przedsiębiorczość dla nauczycieli.doc) Plan studiów - Przedsiębiorczość dla nauczycieli

 

Charakterystyka studiów

Studia te dostarczają wiedzy z zakresu przedsiębiorczości niezbędnej do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Program studiów opracowany  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Absolwent otrzyma wiedzę z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, w odniesieniu do istoty i roli przedsiębiorczości we współczesnym społeczeństwie oraz zdobędzie umiejętności niezbędne do skutecznego, innowacyjnego i atrakcyjnego nauczania przedsiębiorczości.

Back to top