|       |  EN

Plik do pobrania

Pobierz ten plik (Ekonomia społeczna.docx)  Plan studiów - Ekonomia społeczna

 

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Ekonomia społeczna jest przygotowanie specjalistów do tworzenia i prowadzenia instytucji pożytku publicznego. Studia mają za zadanie dostarczyć wiedzę do efektywnego zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do pracowników:

> administracji publicznej,

> instytucji rynku pracy,

> borganizacji pozarządowych, spółdzielni itp.,

> innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej.

Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności organizacyjnych i menedżerskich oraz kierowania zespołem. Słuchacze zostaną wzbogaceni także o wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych na tworzenie oraz funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Uzyskane kompetencje pozwolą na efektywne prowadzenie oraz zarządzanie przedsięwzięciami społecznymi.

 

 

Back to top