|   EN

Wydarzeniem kulturalnym podczas VII Festiwalu Nauki i Kultury Europejskiej był koncert artystów z Polski, Republiki Czeskiej, Ukrainy.

  1. Pięknie  zaprezentował się zespół Folklorystyczny „Grochowiczanki” (Polska).
  2. Z Ostrawy (Republika Czeska) przyjechał Chór Uniwersytecki (Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity). Dyrygentem chóru jest doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D., który prowadzi zajęcia z dyrygentury chóralnej i śpiewu chóralnego.
  3. Ośrodek Kultury i Wychowania Studentów Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu (Ukraina) reprezentowały dwa zespoły: Ludowy Amatorski Zespół Pieśni i Tańca «Хлібодари» (kierownik artystyczny Switłana Berdnikowa, choreograf Andrij Bołdiriew, koncertmistrz Oleksandr Berdnikow) oraz Ludowy Amatorski Dziewczęcy Zespół Wokalny «Криниченька», którego kierownikiem artystycznym jest Natalia Brasławska.
    Zespoły z Humania są wielokrotnymi laureatami międzynarodowych konkursów i festiwali.

Dziękujemy wszystkim Artystom.

dr Halina Uchto

Back to top